Praktijk BindtIndividuele begeleiding

Jeugdigen (12 tot 18 jaar) hebben te maken met uiteenlopende uitdagingen of soms moeilijke gezinssituatie. Praktijk Bindt biedt uitkomst! Individuele begeleiding bestaat uit een begeleidingstraject om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en biedt handvatten hoe om te gaan met uitdagingen die ze op hun pad tegenkomen.

Begeleidingstraject op maat

Individuele begeleiding bestaat uit een begeleidingstraject op maat. Samen met de jeugdige én ouders/verzorgers wordt een plan opgesteld dat aansluit op de wensen van het individu. Tijdens het traject gaan we ook dieper in op het gezinssysteem en het netwerk van de jeugdige. Bij Praktijk Bindt geloven we namelijk dat alles met elkaar verbonden is en er dus sprake is van onderlinge invloeden. Om die reden bekijken we de situatie altijd vanuit verschillende systemen.

Hoe werkt individuele begeleiding?

We helpen een jeugdige bij het werken aan een eigen plan. Hierbij is veel aandacht voor de innerlijke kracht en de talenten van een jeugdige. Vertrouwen in eigen kracht is een belangrijke sleutel om doelen te behalen. Dit doen we door een goede relatie op te bouwen, want een menselijke aanpak is cruciaal voor het behalen van positieve resultaten.

Methodiek Praktijk Bindt

Binnen Praktijk Bindt maken we bij individuele begeleiding gebruik van verschillende methodieken en trainingen. Enkele methodes die we hanteren zijn ACT Your Way (gebaseerd op de Acceptance & Commitment Therapy), inzicht gevende en coachende gesprekken. Daarnaast werken we aan het zelfbeeld en investeren we in identiteitsontwikkeling.

Meld je aan voor individuele begeleiding

Zoek je hulp voor je kind en wil je passende zorg via een begeleidingstraject op maat? Wil jij jezelf aanmelden? Dit kan natuurlijk ook! Informeer naar de mogelijkheden die Praktijk Bindt biedt of gebruik het aanmeldformulier op de website.