Praktijk BindtOver Praktijk Bindt

Missie

Praktijk Bindt wordt gerund door Seyma Uysal en Ramona van Zwieten. Het is onze missie om optimale ondersteuning te bieden aan ouders en jeugdigen die hulp nodig hebben vanwege bepaalde problematiek of kwetsbaarheden die hen in mindere of meerdere mate beperken in het dagelijks functioneren. We streven ernaar de eigen kracht te versterken en afhankelijkheid te verminderen. Door deze versterking zijn ouders en jeugdigen in staat op eigen kracht problematiek te verminderen of op te lossen. Daarnaast kunnen zij in de toekomst beter omgaan met problemen en tegenslagen zónder de inzet van hulpverlening.

Visie

Binnen Praktijk Bindt streven we naar een samenleving waar iedereen zichzelf mag zijn en mag meedoen. Om die samenleving te kunnen realiseren, leveren we onze bijdrage door rekening te houden met de eigen kracht, regie, context en systemen waar ieder mens in functioneert. Wij vinden dat iedereen recht heeft om te dromen en dagen eenieder uit om in zichzelf te geloven. Indien nodig bieden wij daarin een helpende hand.

Kernwaarden BINDT

De naam van de praktijk verwijst naar onze kernwaarden:

Bewustwording

Bewust worden van jezelf, gedachten, emoties en blokkades is essentieel. Door ze te omarmen en angsten aan te gaan, versterk je je eigen kracht en mag je uiteindelijk volledig jezelf zijn!

Inzicht

Het creëren van inzicht in het ontstaan van problemen, patronen, relaties en interacties, maar ook aan jezelf werken, zorgt voor een blijvende verandering. Het leggen van verbanden en het beter leren begrijpen hoe gevoelens in het hier en nu samenhangen met ervaringen uit het verleden dragen hieraan bij. Van onbewust naar bewust!

Nieuwsgierigheid

Wij zijn niet van bestempelen of oordelen, maar nemen een nieuwsgierige houding aan om het referentiekader van het individu te begrijpen. Door een ‘niet-wetende’, zoekende houding weten we de diepliggende kern naar de oppervlakte te krijgen.

Duurzaam

Wij gaan verder waar anderen stoppen om zo bij onze cliënten een duurzaam resultaat te bereiken.

Therapeutisch

Wij werken op therapeutische wijze om verandering teweeg te brengen en ondersteunen je bij je leer- en veranderingsproces met alle aandacht voor de context waarbinnen jij functioneert.

Vragen?

Stel ze hier

Contact

06 274 422 53 Seyma Uysal
06 271 07 639 Ramona van Zwieten
info@praktijkbindt.nl