Praktijk BindtSysteemtherapeutische gezinsbegeleiding

Systeemtherapeutische gezinsbegeleiding is er speciaal voor individuen en gezinnen. Het gedrag van een gezinslid heeft namelijk altijd invloed op andere gezinsleden en andersom. Dit leidt vaak tot positieve resultaten, maar kan ook resulteren in een negatieve spiraal. Deze spiraal doorbreken is soms lastig, want verandering ontstaat niet uit zichzelf. Gezinsleden en ook anderen uit betrokken systemen hebben invloed en daarom zijn ze allen nodig om verandering te bewerkstelligen. Praktijk Bindt werkt daarom met behulp van systeemtherapeutische gezinsbegeleiding aan oplossingen.

Wat is systeemtherapeutische gezinsbegeleiding?

Bij systeemtherapeutische gezinsbegeleiding staat niet alleen het individu centraal, maar ook de omgang en communicatie met mensen in de directe leefomgeving. Het doel is om onderlinge relaties te versterken en gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen. Daarnaast wordt er actief gezocht naar positieve bronnen in de directe omgeving om daar steun uit te putten.

Voor wie is gezinsbegeleiding bedoeld?

Systeemtherapeutische gezinsbegeleiding is er voor gezinnen die problemen ervaren op meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Dit zijn problemen zoals moeizame relaties tussen ouders, ouder-kindrelaties, familierelaties, maar ook problemen met huishouden, werk en school. Tijdens het traject kijken we naar alle aspecten van het dagelijks leven, maar ook problemen die buiten een alledaags gezinsconflict vallen.

Wat levert het op?

Het doel van systeemtherapeutische begeleiding is om vanuit de kracht van het gezin te zoeken naar oplossingen voor problemen die worden ervaren. Op die manier krijgt elk individu meer grip op de gezinssituatie en wordt ook de omgang met elkaar verbeterd. Dit doen we door onderliggende patronen bloot te leggen en duidelijkheid te creëren in de rollen van elk gezinslid. Deze inzichten verbeteren de onderlinge interacties en zorgen voor meer samenhang. Zo ontstaat er ruimte en vertrouwen voor verandering.

Methodiek Praktijk Bindt

Praktijk Bindt zoekt bij systeemtherapeutische gezinsbegeleiding altijd samen met het gezin naar de balans tussen draagkracht en draaglast. We staan naast het gezin en werken gezamenlijk aan meer verbinding en begrip binnen het gezin. Er is aandacht voor elk gezinslid en daarnaast is systeemtherapeutische gezinsbegeleiding goed te combineren met individuele begeleiding.

Enkele methodieken die we hanteren zijn bijvoorbeeld:

  • ACT opvoeden
  • Gezinsbegeleiding
  • Interculturele communicatie
  • OBIC-ouderbegeleiding
  • Signs of Safety
  • Sociaal netwerk versterking
  • Systemisch werken
  • Vergeving en counseling
  • Geweldloos Verzet
  • Yucel Methode

Meld je aan voor systeemtherapeutische gezinsbegeleiding

Loop je binnen het gezin tegen bepaalde problemen aan, ben je doorverwezen en wil je weten of systeemtherapeutische gezinsbegeleiding iets voor jouw gezin is? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op of gebruik het aanmeldformulier op de website.